ประวัติบริษัท

บริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จัดตั้งโดยกลุ่ม ว่องไววิทย์ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพ ทางวิศวกรรมมานานกว่า 60 ปี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจน เป็นที่ปรึกษาในการเลือกซื้อบ้าน โดยบริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) และดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ คุณเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
 

นโยบายบริหารคุณภาพ

จากมุมมองของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น เรามีแนวคิดว่า การสร้างสังคมคุณภาพนั้น ควรเริ่ม จากพัฒนาบ้านให้อยู่ในระดับมาตรฐาน คุ้มค่า คุ้มราคา เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้ได้ มากที่สุด จากมุมมองข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้วางแผนนโยบาย การบริหารคุณภาพ โดยการให้ความ สำคัญทั้งทางด้านโครงสร้างทางวิศวกรรมและคุณภาพของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทฯยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยการดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 

ผลงาน

บริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้จำกัด จัดตั้งโดยกลุ่ม ว่องไววิทย์ ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรม มานานกว่า 60 ปี ซึ่งได้สร้างผลงานมากมาย โครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก คือ โครงการ Eastwood Park ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมจำนวน 8 อาคาร 224 ห้อง ตั้งอยู่ในซอยอ่อนนุช 36 ปัจจุบัน มียอดผู้พักอาศัยแล้วทั้งหมด และยังมีโครงการบ้านจัดสรร วิลล่านครินทร์ ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวในสังคม คุณภาพ ที่มีทั้งแบบ 3 ชั้น และ 2 ชั้น บริษัทมีความภูมิใจที่จะกล่าวว่าเป็นโครงการที่มีคุณภาพ โครงสร้าง แข็งแรง การบริหารจัดการหลังการขายดี มีความสงบและเป็นส่วนตัว พื้นที่บริเวณรอบโครงการร่มรื่น สวยงาม และไม่เคยมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งหมดนี้ได้สร้าง