พิธีเทปิดรูฟดาดฟ้า ชั้น 40 ของโครงการ เดอะ เมโทรโพลิส สำโรง อินเตอร์เชน

บริษัท นีโอ 727 จำกัด โดย คุณขจรศักดิ์ ศรีบุญเรือง ประธานกรรมการบริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด และ กรรมการผู้จัดการบริษัท นีโอ 727 จำกัด และ คุณฐานันดร อยู่ปิยะ กรรมการบริหารบริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด และ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นีโอ 727 จำกัด ร่วมกับ คุณเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ บริษัท เมโทรโพลิส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เจ้าของโครงการฯ) และ คุณไพรัช เล้าประเสริฐ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (เจ้าของบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (มหาชน) ในพิธีเทปิดรูฟดาดฟ้า ชั้น 40 ของโครงการ เดอะ เมโทรโพลิส สำโรง อินเตอร์เชน